Producten en Diensten

wij verkopen:

taxus in pot

Laat in het voorjaar, als er geen kluitplanten meer kunnen geplant worden, verkopen we deze taxusplanten in pot.
Deze planten zijn reeds volledig geworteld in deze pot en kunnen ook nog bij hogere temperaturen veilig geplant worden.
Prijzen op aanvraag..

onze diensten:

INDIEN NODIG: ZORGEN WIJ VOOR HET TRANSPORTIndien u bij ons planten koopt en niet over een vervoermiddel beschikt kunnen wij zorgen voor het transport van ons bedrijf naar het leveringsadres.
De kostprijs hiervan wordt in gemeenschappelijk overleg vastgesteld in functie van afstand van het traject en de afgenomen hoeveelheid planten die u gekocht hebt.